گروه طراحی وب سایت لند پلاس

websiteland

Web Design & Development

طراحی سایت خبری همسایه سبز

طراحی سایت خبری همسایه سبز : گروه نشریات همسایه سبز رسالت خود را کمک هر چه بیشتر به تعالی فرهنگی و افزایش آگاهی اجتماعی از طریق تولید محتوای ارزشمند در تمامی بسترهای موجود رسانه ای می داند. همچنین ماموریت دارد تا بسترهای تبلیغاتی متنوع را همراه با ارائه خدمات اثربخش جهت توسعه فروش و برندسازی در اختیار کسب و کارهای محلی قرار دهد. در همین راستا گروه نشریات همسایه سبز خدمات تبلیغاتی خود را همگام با توسعه تکنولوژی های ارتباطی در قالب سبد متنوعی از فرصت‌های تبلیغاتی ارائه می دهد.

icon 3

icon 2
icon 1

تکنولوژی های استفاده شده

HTML

HTML5

PHP

jQuery

Ajax

css

css3

Responsive