گروه طراحی وب سایت لند پلاس

websiteland

Web Design & Development

سایت واکنشگرا آپادانا

طراحی سایت واکنشگرا : سمعک آپادانا توسط اینجانب افشین قرایی اداره میشود من کارشناس شنوایی شناسی و فارغ التحصیل 1372 از دانشگاه علوم پزشکی تهران هستم و بیش از 20 سال سابقه کار مستمر را در رابطه با افراد کم شنوا و ناشنوا دارم .حاصل این سال های متمادی کار ،تجربه ای است که حداکثر رضایتمندی مشتریان را ایجاد کرده که باعث افتخاراست.

icon 3

icon 2
icon 1

تکنولوژی های استفاده شده

HTML

HTML5

PHP

jQuery

Ajax

css

css3

Responsive