گروه طراحی وب سایت لند پلاس

websiteland

Web Design & Development

طراحی سایت باشگاه رویین تنان

طراحی سایت باشگاه رویین تنان : انجام یکسری تمرینات بدنی با وسیله و دستگاههای گوناگون به طُرق مختلف که با کمک تغذیه اصولی و علمی، آمادگی‌های جسمانی فرد را رشد داده و تاثیرات بسیار مطلوبی بر توانایی‌های بدنی فرد بر جا می‌گذارد که این افزایش آمادگی‌های جسمانی، قدرتی و هم استقامتی می‌باشد.

icon 3

icon 2
icon 1

تکنولوژی های استفاده شده

HTML

HTML5

PHP

jQuery

Ajax

css

css3

Responsive