گروه طراحی وب سایت لند پلاس

websiteland

Web Design & Development

طراحی سایت واکنشگرا سمعک غرب

طراحی سایت واکنشگرا سمعک غرب : پزشکی در ایران با پیشینه ای دیرینه و کیفیتی بالا همواره کشور ما را نه تنها در خاورمیانه بلکه در آسیا متمایز میسازد و سطح بالای علمی دانشجویان فارغ التحصیل شده دانشکده های پزشکی ایران ،موضوعی است که به راحتی قابل انکار نبوده و حتی در کشورهای پیشرفته نیز به آن اشاره میشود.

icon 3

icon 2
icon 1

تکنولوژی های استفاده شده

HTML

HTML5

PHP

jQuery

Ajax

css

css3

Responsive